This project is read-only.
Project Description
Oto wymyslny i jakze przydatny program utworzony przez grupe 2 b na Czele Radosława Bury


Projekt grupy 2b ath


Tytułem Kulinaria Tytułem Kulinaria *
Projekt nasz ma na celu udostępnienie możliwości obliczenia kalori spożytego pokarmu każdemu
użytkownikowi odwiedzającemu naszą strone.Last edited Aug 8, 2014 at 5:04 PM by ATH_GR_B, version 4